Loading... image

Gioăng đại tu (dưới) động cơ 6D125-5

Gioăng đại tu, pít tông, xi lanh, cốt máy, bơm nước…phụ tùng động cơ 6D125 sẵn tại kho. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Xem ngay để có thông tin chi tiết

Thông tin sản phẩm: 

Danh điểm: 6251-K2-9900

Model động cơ: 6D125-5