Thông tin chung

2023-06-12 04:32:01
Tín Phú Lợi

Tinphuloi.vn là website bán các mặt hàng phụ tùng cho các máy xúc, máy đào, máy ủi, máy công trình…do Công ty cổ phần Tín Phú Lợi chịu trách nhiệm.

Mọi hoạt động mua bán, giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Tín Phú Lợi chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm mà chúng tôi cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Bảo hành sản phẩm sẽ được áp dụng tùy theo từng mặt hàng cụ thể. Nội dung này sẽ thông báo trước với khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Việc thực hiện giao dịch với Tín Phú Lợi, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý với các chính sách, quy định đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.


          

phone